Odpowiedzi

2010-02-24T21:10:28+01:00
Księga XI:
1. Wybuch wojny na Litwie.
2. Powrót Tadeusza i innych z wojskami polskimi.
3. Wojski przygotowuje polską ucztę zaręczynową.
4. Rehabilitacja Jacka Soplicy oraz odznaczenie go przez cesarza.
5. Rozmowa Tadeusza z Zosią o jej uczuciach.
6. Zakończenie sporu o charty między Asesorem i Rejentem.
7. Uczta na zamku.
8. Wejście drugiej pary narzeczonych: Asesora i Tekli Hreczeszanki.
Księga XII: Kochajmy się

1. Tadeusz i Zosia ucztują na dziedzińcu z chłopami.
2. Historia zastawy stołowej opowiedziana przez Wojskiego.
3. Przyjazd Maćka Dobrzyńskiego.
4. Gerwazy podarowuje swój Scyzoryk generałowi Kniaziewiczowi.
5. Wejście trzeciej pary narzeczonych: Rejenta i Telimeny.
6. Wyrzuty Hrabiego w stosunku do Telimeny, że nie czekała na niego.
7. Rozmowa Zosi i Tadeusza o nadaniu chłopom aktu uwłaszczenia.
8. Uwłaszczenie włościan.
9. Przygotowania do poloneza.
10. Koncert Jankiela na cymbałach.
11. Polonez.
2 5 2