1)Obwód trapezu równoramiennego opisanego na okręgu wynosi 200cm. Oblicz długości boków tego trapezu wiedząc, że stosunek długości jego podstaw wynosi 1:4

2)Prostokąt ABCD, którego obwór wynosi 20cm jets podobny do prostokąta o bokach długości 2cm i 5cm. Oblicz pole prostokąta ABCD.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T21:23:47+01:00
ZAD 1
a+b+2c=200
a+b=2c z warunku opisanego
4c=200→c=50
a+b=100
a/b=4→a=4b
5b=100→b=20
a=80
odp podstawy to 20 i 80 a ramie 50
zad 2
obwod malego prostokata =2*2+2*5=14
pole malego =2*5=10

skala podobienstwa k=14/20=7/10

Stosunek pol figur podobnych jest rowny kwadratowi skali podobienstwa

10/P=(7/10)²
P/10=49/100
P=49/100*10=4,9
1 5 1