Odpowiedzi

2010-02-24T21:14:25+01:00
5x+2x-16/10>2x-4/3
7x-16/10>2x-4/3
7x-16/10-(2x-4)/3>0
21x-48-20x+40/30>0
x-8/30>0
x-8>0
x>8
2010-02-24T21:14:55+01:00
X/2+(x-8)/5>(2x-4)/3
Całość mnożymy przez wielokrotność liczb w mianowniku (2,5,3). Wielokrotnoscią tych cyfr jest liczba 30, więc każdy element równania (tj. każdy ułamek mnożymy razy 30)
30x/2+30(x-8)/5>30(2x-4)/3
Po skróceniu otrzymujemy:
15x+6(x-8)>10(2x-4)
Dalej wymnażamy nawiasy:
15x+6x-48>20x-40
"x"na lewo, liczby na prawo:
15x+6x-20x>-40+48
x>8
czyli x należy do przedziału liczb (8; nieskończoność)