PROSZĘ O POMOC W ZROBIENIU NA JUTRO ZADANIA.
1)Oblicz pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego,który ma wysokość h=8cm,a jego podstawą jest trapez równoramienny o bokach a=6cm,b=24cm,c=15cm.
2)oblicz powierzchnięostrosłupa foremnego,którego wysokość ściany bocznej ma długość 3cm,a jego podstawą jesy trójkąt równoboczny o boku 8cm.
3)oblicz objętość graniastosłupa prostego o polu powierzchni całkowitej 20cm²,którego podatawą jest trójkąt równoboczny o boku 2cm.

DZIĘKUJĘ ZA POMOC.)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T21:35:38+01:00
1.
h²=15²-9²
h²=225-81
h²=144
h=12 - wysokość trapezu
P podstawy=0,5(24+6)*12=6*30=180
P całkowite=2*180+2*15*8+6*8+8*24=360+240+48+192=840
V=180*8=1440
2.
Ppodstawy=8²√3/4=16√3
P boczne=3*0,5*3*8=36
P całkowite=36+16√3
3.
Ppodstawy=0,25*2²√3=√3
P boczne=6*H
6H+2√3=20
6H=20-2√
6H=20-2√3
H=(10-√3)/3
V=(10-√3)/3*√3
V=(10√3-3)/3
1 5 1