TYYM RAZEM PODWAJAM LICZBE PUNKTÓW Z 11 NA 41 PONIEWAŻ ZADANIE JEST NA JUTRO.DO JUTRA DAJE NAJLEPSZA ODPOWIEDŹ
Proszę o wykonanie zadania 3 przykład N i O oraz całe zadanie 4.DO WSZYSTKICH TYCH DWÓCH PRZYKŁADÓW I CAŁEGO 4 ZADANIA MAJA BYĆ OBLICZENIA.Każdy przykład ma posiadac obliczenie.
Pozdrawiam i prosze o rozwiązanie TYLKO 3 zadanie przykład N i O i całe 4 zadania.Pozdrawiam

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T22:23:39+01:00
Zad. 3
n) wiadomo, że wynik będzie dodatni (minus razy minus daje plus)
dwa i trzy czwarte dzielone na 22/10 = 15/4 * 10/22 = 75/44 = 1 i 31/44
o) tu wynik też jest dodatni
35/10 : 7/5 = 35/10 * 5/7 = 5/2 = 2 i 1/2
zad. 4
-3/7 do potęgi piątej - ujemne ( -3/7*-3/7 *-3/7*-3/7*-3,7)
3 i 3/4 * (-0,07) do kwadratu - dodatnie, bo(-0,07) do kwadratu -> minus razy minus daje plus
jak mnożysz coś przez zero to wynik jest też równy 0
10-(-2/3) = 10+2/3 = 10 i 2/3 dodatnie
3/4 * (-5) do potęgi czwartej : -7 -> (-5) do potęgi czwartej to 625, czyli liczba dodatnia; po podzieleniu przez -7 wychodzi liczba ujemna
-8 do kwadratu to 64; -1/3 do potęgi 3 to -1/27; 64+(-1/27) = 64-1/27 = 63 i 26/27, wynik dodatni
2010-02-24T23:07:29+01:00
N) (-2.75) : (-2.2) = -11/4 : - 11/5 = -11/4 * -5/11 = 5/4 = 1.25
o)(-3.5) : (-1.4) = -7/2 : -7/5 = -7/2 * -5/7 = 5/2 = 2.5

z.4
(-3/7)^5 = nie trzeba liczyć, będzie ujemna, po jesli mamy liczbę ujemną podniesioną do potęgi nieparzystej, jej wynik będzie zawsze nieparzysty.

3,75 * (-0,07)^2 = 3.75 * 0,0049 =~ 0.018 - dodatnia

cośtam * 0 = będzie dodatnia, bo jak mnożysz przez zero, to wynik będzie 0

10 - (-2/3) = 10 + 2/3 = 10,66 - dodatnia

(-8)^2 + (-1/3)^3 = 64 - 1/27 - dodatnia

[0.75 * (-5)^4] : -7 - ujemna, bo tam na górze wychodzi dodatnia, a dodatnia dzielona przez ujemną da ujemną.