Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-17T19:09:18+02:00
1.w, nawołujących do wiary w jedynego Boga i do przestrzegania Jego przykazań.
Gdy nadeszła „pełnia czasu", zesłał On swego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Ma-
ryi Panny. Głosił On Dobrą Nowinę o zbawieniu, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, objawiając
w ten sposób Bożą ojcowską miłość do człowieka i Jego wolę wyzwolenia go z grzechu i śmier-
ci. Nie tylko jednak słowa i czyny Jezusa, lecz po prostu On sam stał się objawieniem Ojca:
jest jedno z Ojcem tak, że kto jego widział, widział i Ojca

2.Odpowiedzialność za usłyszane słowo Boże

Otóż na sądzie szczegółowym zdamy sprawę nie tylko ze słów wypowiedzianych przez nas, lecz i z usłyszanych. Przede wszystkim trzeba nam będzie rozliczyć się z tego, co zrobiliśmy z każdym usłyszanym słowem Bożym, gdyż można je potraktować w różny sposób.

Można przyjąć lub odrzucić ten cenny dar udzielony nam przez Bożą miłość dla uformowania naszego życia i przemienienia nas na wieczność. Można według każdego usłyszanego słowa Bożego ukształtować swoje myślenie, mówienie, czyny, ale można też je zlekceważyć i nie liczyć się z Bożą prawdą w swoim postępowaniu.

“Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4) – przypomniał Jezus nie tylko szatanowi, ale też każdemu z nas. Słowo Boże jest pokarmem niezbędnym dla każdej duszy.
4 5 4
2009-10-17T19:52:15+02:00
J10,30 "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" słowa te świadczą o tym ,że Jezus jako Syn Boży utożsamia się z Ojcem. Najpełniej objawia Boga bo sam jest Bogiem.
J6,68-69 "Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 69 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga"
2 5 2
2009-10-17T20:11:35+02:00
1.Bóg objawił się w postaci Jezusa Chrystusa i dlatego można powiedzieć, że kto widzi Jezusa widzi Boga.
2.Moim zdaniem Słowo od Boga to Slowo prorocze, które daje owoc w moim życiu.
1 5 1