To będą ćwiczenia puls życia 1gim. (nowa podstawa programowa).
s. 42, z. 3
Obok zdań wpisz fałsz lub prawda:

Organami mszaków są liście łodygi i korzenie.
Chwytniki przytwierdzają gametofit do podłoża.
Mszaki pobierają wodę za pomocą chwytników.
Sporofit mszaków ma postać ulistnionej łodyżki.
Zygota jest wynikiem zapłodnienia.
Mszaki są roślinami wodnymi.

s. 43, z. 4
c) Wyjaśnij dlaczego cykl rozwojowy mchy jest zależny od wody.

s. 43, z. 5
Wyjaśnij w jaki sposób torfowce magazynują dużą ilość wody.

s. 44, z. 2
Do funkcji organów wytwarzanych przez paprotniki dopisz nazwy tych organów.

Utrzymuje roślinę w podłożu - ..........
Magazynuje substancje odżywcze, które pozwalają roślinie przetrwać zimę - ..........
Zachodzi w nich fotosynteza - .........


s. 45, z. 4
a) zaznacz punkt w którym we właściwej kolejności przedstawiono cykl rozwojowy paproci:
A. Gametofit, zarodniki, sporofit, plemnia i rodnia
B. Sporofit, plemnia i rodnia, gametofit, zarodniki
C. Gametofit, plemnia i rodnia, zarodniki sporofit
D. Sporofit, zarodniki, gametofit, plemnia i rodnia.

s. 45, z. 5
Uzupełnij zdania:
Rzadką polską paprocią wodną jest..........
Plemnik dostaje się do rodni dzięki.........
Łodyga skrzypu polnego jest przesycona.............
Zarodniki paproci zwyczajnej są roznoszone przez.......

s.45, z.6
Wyjaśnij dlaczego wszystkie widłaki w Polsce są chronione.

s.46, z.1
b) wymień dwie cechy liści rosliny nagonasiennej, które pozwalają jej żyć w surowych warunkach klimatycznych.

s.46, z.2
Obok zdań wpisz prawda lub fałsz:
Rośliny nagonasienne są odporne na suszę i niskie temperatury.

Ich kwiaty żeńskie są zazwyczaj duże i kolorowe.

Rośliny iglaste z wyjątkiem sosny zwyczajnej zrzucają liście na zimę.

Ich liście mają dużą powierzchnię

Rośliny iglaste przystosowały się do życia w trudnych warunkach klimatycznych dzięki zwiększeniu powierzchni transpiracji.

Większość roślin iglastych przeprowadza proces fotosyntezy tylko latem i zimą

Rośliny nagonasienne podczas suszy zmieniają kolor co wpływa na intensywność fotosyntezy.

Organami rozmnażania płciowego roślin iglastych są kwiaty męski i żeńskie.

s. 46, z.3
Do nazw roślin nagonasiennych dopasuj odpowiednie opisy:

1. kosodrzewina a. wytwarza szyszkojagody
2. modrzew europejski b. gubi liście na zimę
3. cis pospolity c. drzewo iglaste
wytwarzające długie
zwisające szyszki
4. jałowiec pospolity d. wytwarza jadalne,
czerwone osłonki nasion
5. jodła pospolita e. tworzy niewysokie
zarośla powyżej górnej
granicy lasów
f. drzewo iglaste o
szyszkach wzniesionych
pionowo w górę, które
rozpadają się po
dojrzeniu nasion.
s. 47, z. 4
c) wyjaśnij różnicę między zapyleniem a zapłodnieniem.

s.47, z.5
rozwiąż logogryf i wyjaśnij otrzymane hasło.

1. pokolenie dominujące u nagonasiennych.
2. proces przeniesienia ziarna pyłku na zalążek
3. wytwarza gametofit żeński
4. komórka powstała w wyniku połączenia plemnika z komórką jajową
5. element z którego rozwija się siewka.

Hasło:............. to .............................

To by było na tyle. Wiem że jest dużo tych zadań, ale niestety dysponuję tylko taką ilością punktów. Prosiłbym aby nikt nie pisał na ślepo, nie mając o tym pojęcia, tylko najlepiej osobą znającą się na biologi, lub też osobę która ma rozwiązane ćwiczenai razem z nauczycielem. Dla osoby która da odpowiedź na wszystkie zadania, dam naj. Z góry dziękuję


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T21:32:42+01:00
S 42 zad 3 F, P, F, F, P, P, F
s 43 zad 4 c. cykl rozwojowy mchów uzależniony jest od wody bo abyv mogły się połączyć plemnik i komórka jajowa potrzebna jest woda bo z wodą do rodni docierają plemniki.
s 43 zad 5 torfowce magazynują duż iliść wody w dużych martwych koimórkach.
s 44 zad 2 korzeń, kłącze, liście
s 45 zad 6 dawniej widłaki wykorzystywano do wielu celów szczególnie w medycynie i ich występowanie bardzo zmalało
s 46 zad 1 mała powierzchnia transpiracji, igły pokryte woskiem
s 46 zad 2 P, F, F, F, F, F, P, P
S 46 ZAD 3 1E 2B 3D 4C 5F
s 47 zad 4 zapylenie to moment w którym ziarno pyłku dostaje się do zalążka,a zapłodnienie to połączenie się kom jajowej i ziarna pyłku
s 47 zad 5 sporofit, zapylenie, komórka jajowa, zygota, nasiono
tajga-obszar na północy euroazji i Am Pn na którym występują rośliny nagonasienne.
107 4 107
omg
Stary dać ci książke do ortografii?