Odpowiedzi

2010-02-24T22:25:13+01:00
Witaj
dane masa cząst. etanolu C2H5OH jest 46u, masa cząst.H2O jest 18u,
masa 9 cząsteczek H2O jest 162u, łączna masa 1cz.etanolu i 9 cz.H2O jest
208u.
stężenie % etanolu jest c% = 46u*100%/208u = 22,1%

.......................pozdrawiam
2010-02-24T22:27:58+01:00
Ms - masa substancji
mr - masa roztworu

ms(C₂H₅OH) = (12u *2) + (1u * 5) + 16u + 1u = 24u + 5u + 17u = 46u
m9H₂O = 9 * [(1u * 2 )+ 16u] = 9 * 18u = 162u
mr = 46u + 162u = 208u
Cp = (46u * 100%) : 208u = 22,1%

Odp: Stężenie procentowe wynosi 22,1%.
;-))