Odpowiedzi

2010-02-25T15:15:50+01:00
M=1kg
s=h=1,5m
Vpoczątkowa=0 m/s
ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem ziemskim
a=g=10m/s²
1. sposób

a=ΔV/t
ΔV=Vkońcowa-Vpoczątkowa=Vkońcowa(Vkońc. oznaczam jako V)
s=at²/2
2s=at²
t²=2s/a
t=pierw. 2s/a=pierw.2*1,5m/ 10m/s²=pierw.0,3 s²=√0,3 s
a=V/t
V=a*t
V=10m/s²*√0,3s=10√0,3 m/s=√100*0,3 m/s=√30 m/s

2. sposób (zasada zachowania energii)
ΔEpotencjalna=ΔEkinetyczna
ΔEp=ΔEk
Ep=m*g*h
Ek=m*V² /2
m*g*h=m*V² /2 |*2
2m*g*h=m*V² |:m
2g*h=V²
V=pierw. 2g*h
V=pierw. 2*10m/s²*1,5m=pierw. 30 m²/s²=√30 m/s

Wynik wychodzi taki sam V=√30 m/s≈5,48 m/s