Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T21:58:53+01:00
Mateusza |Lewiem Mateusz, był jednym z 12 apostołów|41 n.e.(prawdopodobnie)|opwiada o Panu Jezusie|

Marka |Jan Marek, był kuzynem św. Barnaby, towarzyszem św. Piotra|tuż przed rokiem 70n.e. (powstała najwcześniej ze wszystkich ewangelii)|zawiera mało mów Jezusa, natomiast szczegółowo relacjonuje jego czyny|

Łukasza |Łukasz Ewangelista- był lekarzem i towarzyszem św. Piotra|przed rokiem 70 n.e.|przekazywanie prawdy o Miłosierdziu Bożym|

Jana |Jan Apostoł- był rybakiem znad jeziora Genezaret|koniec | wieku(90 n.e.)|1.Opis działalności Jezusa, tzw. księga znaków,
2.Opis Paschy, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, tzw. księga chwały.|


dziekuje :)
2 3 2