1. W przychodni pracuje 8 lekarzy. Każdy z nich przyjmuje dziennie 25 pacjentów. W okresie wakacji trzech lekarzy jest na urlopie. Po ilu pacjentów musiałby przyjmować każdy lekarz w czasie wakacji, aby liczba przyjmowanych pacjentów nie uległa zmianie?
2.Pociąg jadący ze średnia prędkością 80km/h przejeżdża pewna drogę w 1 h 45min. Z jaka prędkością musiałby jechać pociąg, aby te sama drogę przebyć w ciągu 2h?
3.Które z następujących wielkości są wprost proporcjonalne, a które -odwrotnie proporcjonalne?
a) Liczba produktów do wykonania i czas ich wykonania, przy stałej wydajności.
b)Cena i ilość towaru, przy stałej kwocie do wydania
c) masa ciała i jego objętość, przy stałej gęstości
d) Wysokość i długość podstaw trójkątów o tych samych polach.

3

Odpowiedzi

2010-02-24T21:42:37+01:00
1. 8*25=200 - pacjentów przyjmowanych przez 8 lekarzy
5*x=200 |:5
x=40 -ilość pacjentów, którą 5 lekarzy musiałoby przyjmować.
Odp. Aby liczba przyjmowanych pacjentów w czasie wakacji nie uległa zmianie, każdy lekarz musiałby przyjmować 40 pacjentów dziennie.

2. 80*1,75=2x
140 = 2x |:2
70 =x

Odp. Żeby tę samą drogę przebyć w czasie 2h pociąg musiałby jechać z prędkością 70km/h.

3. a) wprost
b) odwrotnie
c) wprost
d) odwrotnie


P.S co do ostatniego zadania nie jestem pewna.
2010-02-24T21:45:35+01:00
Zad.1]
8×25=200 pacjentów przyjetych 1 dnia

8-3=5 lekarzy

200:5=40 musiałby przyjąć 1 lekarz w czasie wakacji
zad.2]

1h 45 minut=1,75 godziny
80km=1godzina
x km-1,75godziny
...................
x=80×1,75
x=140km
przejedzie

s=140km
t=2h
v=s:t
v=140:2
v=70km/h musiałby jechać
zad.3]
a] wprost proporcjonalne
bo np. szyję 2 sukienki w ciągu 1 godziny
to w ciągu 2 godzin uszyję 4,
w ciągu 3 godzin 6
b]
odwrotnie proporcjonalna
np, masz 10 zł
jeśli jabłka bedą po 5 zł , kupisz 2 kg
jeśli bedą po 2,5 , kupisz 4 kg
c]
wprost proporcjonalne
np. 1kg cukru zajmie część pudełka
2 kg zajmą większą część
im większa masa cukru, tym wieksza objkętość zajeta
d]
odwrotnie proporcjonalne
np pole = 20cm kwadratowych
a=10cm
h=4cm

jeśli a się zwiększ , to a musi się zmniejszytć zeby pole sie nie zmieniło
2010-02-24T21:52:47+01:00
1. 8x25=200
8-3=5
200:5=40

2. 1h 45 min = 1.75
1.75x80=140
140:2=70km/h

3. wprost -a, c
odwrotnie - b, d