Odpowiedzi

2012-07-31T14:39:51+02:00

N₂

ΔE=3-3=0 wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane (atomowe)

 

- występuje w gazowym stanie skupienia

- ma niską temperaturę wrzenia i topnienia

- dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach niepolarnych a w wodzie słabo

- w wodzie nie ulega dysocjacji

- nie przewodzi prądu elektrycznego

- reakcje z jego udziałem przechodzą wolno

 

KCl

ΔE=3-0.9=2.1 - wiązanie jonowe

 

- stały stan skupienia (jonowa sieć krystaliczna)

- wysoka temperatura wrzenia i topnienia

- dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach polarnych a słabo w niepolarnych

- w wodzie ulega dysocjacji jonowej

- po stopieniu przewodzi prąd elektryczny

- reakcje z jego udziałem zachodzą szybko

 

H₂S

ΔE=2.5-2.1=0.4 wiązanie kowalencyjne spolaryzowane

 

- występuje w gazowym stanie skupienia

- niska temperatura wrzenia i topnienia

- słabo rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych a w wodzie bardzo dobrze

- w wodzie ulega reakcji dysocjacji

- nie przewodzi prądu elektrycznego

- reakcje z jego udziałem przechodzą wolno

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)