Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T21:57:12+01:00
Właściwości fizyczne to :
stan skupienia - stały, ciekły, gazowy stan skupienia jest charakterystyczny dla danej substancji określony warunkach otoczenia ( ciśnienie, temperatura ) np. woda, rtęć , tlen , azot siarka, glin.
temperatura wrzenia
temperatura topnienia
zabarwienie, połysk
zapach gęstość - masa /objętość

Właściwości chemiczne to:smak, zapach, palność,rozpuszczalność w rozpuszczalnikach np. benzyna, woda. Jest to zdolność jednej substancji do reagowania z inna substancją i brak tej zdolności w stosunku do jeszcze innej substancjii.