Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T22:07:45+01:00
Mianownik: jedenaścioro kurcząt, troje książąt
Dopełniacz: jedenaściorga kurcząt, trojga książąt
Celownik: jedenaściorgu kurcząt, trojgu książąt
Biernik: jedenaścioro kurcząt, troje książąt
Narzędnik: jedenaściorgiem kurcząt, trojgiem książąt
Miejscownik: jedenaściorgu kurczętach, trojgu książętach
Wołacz: jedenaściorgo kurcząt!, troje książąt!
Powinno być dobrze. Jestem dobra z polskiego.
2010-02-24T22:09:06+01:00
Mianownik: jedenaścioro kurcząt
Dopełniacz: jedenaściorga kurcząt
Celownik: jedenaściorgu kurcząt
Biernik: jedenaścioro kurcząt
Narzędnik: jedenaściorgiem kurcząt
Miejscownik: jedenaściorgu kurczętach
Wołacz: jedenaściorgo kurcząt


Mianownik:Troje książąt
Dopełniacz:troj ksiąząt
Celownik:Trójgu Księżąt
Biernik: Troje Książąt
Narzędnik : Trojga książatami
Miejscownik: Trojga księżąt
Wołacz :Trojgo księżat

Mysle ze pomoge