Przetłumaczcie prosze na angielski tylko ładnie i nie z neta !!

W grudniu 1891 roku dr James Naismith, wymyślił sport zwany koszykówką, aby utrzymać swoich uczniów w dobrej formie. Na początku zasady koszykówki były bardzo proste i zostały spisane przez twórcę tego sportu. Gra ta stawała się coraz bardziej znana, a jej zasady zmieniały się. Wkrótce koszykówka była znana w całej Ameryce Północnej. 6 czerwca 1946 zostało założone Basketball Association of America , które później jesienią 1949 przybrało nazwę National Basketball Association.

Na dzisaj ! Jak najszybciej !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T22:53:53+01:00
In December 1891, Dr. James Naismith, invented the sport known as basketball, to keep their pupils in good shape. At the beginning of the rules of basketball are quite simple and are written by the creator of the sport. The game was becoming increasingly known, and the rules changed. Soon basketball was known throughout North America. June 6, 1946 was founded Basketball Association of America, which later took the name of the autumn 1949 National Basketball Association.