Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T22:19:32+01:00
Przez Polskę przeszły 3 zlodowacenia wszystko działo się w Kenozoiku>Czwartorzędzie>Plejstocenie
Zlodowacenia (glacjały) przechodziły kolejno
ok 370tys lat temu skończyło się najstarsze zlodowacenia nazywane południowo-polskie,Krakowskie bądź sanu było ono oparte o góry Karpaty i Sudety kolejne zlodowacenie środkowopolskie lub inaczej nazywane odry śkonczyło się ok 100 lat temu oparło się ono na wyżynach i sudetach
najmłodsze Zlodowacenie bałtyckie , północno polskie , wisły skończyło się ok 10 tys lat temu i najbardziej do tej pory widać jego efekty w postaci pradolin , ozów sandrów jezior rynnowych i morenowych krajobraz w tym terenie nazywamy młodoglacjalnym warto pamiętać o interglacjałach ( okres ociepleń pomiędzy zlodowaceniami )
Oprócz zlodowaceń rzeźbę terenu ukształtowały również fałdowania górotwórcze . Warto zauważyć że na terenie Polski występują góry fałdowe (karpaty) i zrębowe (sudety)
Kształt lini brzegowej Polski jest skutkiem akumulacji materiałów z dana morskeigo nanoszonych przez prądy morskie (wybrzeże wyrównane)