1. jeden kilogram gruszek kosztuje 3,60zł, a jabłek 2,40. O ile procent więcej kosztuje 1 kg gruszek .?
2.Oblicz długość przekątnej kwadratu, którego pole jest równe 48cm² .
3. Pręt o długości 140cm rozcięto na dwie części w stosunku 2:5. Oblicz długość każdej części.
4.W odległości 24m od siebie rosną dwa drzewa o wysokości 16m i 9m. Oblicz odległość między wierzchołkami tych drzew.
5. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego , którego wszystkie krawędzie są równe 5.

3

Odpowiedzi

2010-02-24T22:23:44+01:00
Zad.1
pomnóż te sumy przez 1oo%
1 1 1
2010-02-24T22:27:52+01:00
1.
2,40 - 100%
3,60 - x

x=(3,60*100%)/2,40
x=150%
150%-100%=50%
2.
a-dl.boku kwadratu
a*a=48
a=pierwiastek z 48
d-przekatna kwadratu
d=pierwiastek z a*a+a*a
d=pierwiastek z 96
3.
2x+5x=140
7x=140
x=20
2x=40(cm)
5x=100(cm0
2010-02-24T22:31:58+01:00
Zad.1]
3,6:2,4=1,5
1,5=150%
150%-100%=50%
kosztuje więcej o 50%
zad.2]
a²=48cm²
a=√48
a=4√3cm
d=a√2=4√3√2=4√6cm= przekatna
zad.3]
2x+5x=140cm
7x=140
x=140:7
x=20

1 kawałek ma:2x=2×drugi:5x=5×20=100cm
zad.4]
16-9=7m
z pitagorasa
c²=7²+24²
c²=49+576
c=√625
c=25m = odległość wierzchołków
zad.5]
v=a²√3:4h=5²√3:4×5=31,25√3j.³
pole=2a²√3:4+3a²=2×5²√3:4+3×5²=12,5√3+75=12,5(√3+6)j.²