Odpowiedzi

2010-02-24T22:32:00+01:00
Rzeczownik – odmienna część mowy nazywająca rzeczy, obiekty, miejsca, osoby, rośliny, zwierzęta, zjawiska, pojęcia abstrakcyjne, prymarnie pełniąca funkcję podmiotu w zdaniu.
Rzeczowniki w języku polskim mogą odmieniać się przez liczby i przypadki, mają też rodzaj. Odmianę rzeczowników przez przypadki nazywamy deklinacją. W większości języków istnieje jakiś system klasyfikacji rzeczowników. Systemy te to zwykle system rodzajów (niewielka zamknięta liczba kategorii mająca duży wpływ na inne konstrukcje języka) lub system liczników (duża otwarta liczba kategorii mająca ograniczony wpływ na inne konstrukcje, np. przy liczeniu) albo klasy. Istnieje także grupa rzeczownikow całkowicie nieodmiennych (np. atelier, kiwi, bikini, taxi, kakadu, kamikadze itp.). Rzeczowniki można podzielić na własne, pospolite, żywotne osobowe (np. piłkarz) i nieosobowe (np. żubr) oraz nieżywotne.
Czasownik odmienia się przez osoby poprzez dodanie do tematu odpowiedniej końcówki osobowej. Rozróżniamy trzy osoby liczby pojedynczej i trzy liczby mnogiej. Podmiot (rzeczownik lub zaimek osobowy) musi być zawsze uwidoczniony w zdaniu (np. ich schreibe piszę).W języku niemieckim są różne rodzaje czasowników.
1 4 1
2010-02-24T22:37:46+01:00
Czasownik to odmienna część mowy odpowiadająca na pyt. : Co robi ? Co się z nim dzieje ? W jakim jest stanie ?
Czasow. odmienia się przez :
- osoby
-liczby ( l. pojedyncza, l. mnoga )
- rodzaje (poj. męski, żeński, nijaki ; mn. męsko-osobowy, niemęsko-osobowy
Mogą występować w :
- 3 czasach ( ter. przeszłym i przyszłym )
- 3 trybach ( oznajmującym, rozkazującym, przypuszczającym )
- 2 aspektach ( niedokonanym i dokonanym )
Odmianę czasow. przez czasy i osoby nazywamy KONIUGACJĄ
Czasow. ndk. odmieniają się przez 3 czasy ( ter., prze. i przy. złożonym )
Czasow. dk. odmieniają się przez 2 czasy ( prze. i przy. prosty )
A o rzeczownikach to inni może napiszą bo mi się notatka w zeszycie zgubiła. xD
1 5 1
2010-02-24T22:47:01+01:00
Czasownik:
1.nazywa czynności i stany co robi? co się z nim dzieje?
2.odmienia się przez:
-liczby
-rodzaje (tylko w czasie przeszłym i niektórych formach czasu przeszłego)
-osoby
-czasy
-strony
-tryby
3.niektóre nieodmienne formy czasownika to bezokolicznik,formy na -no,-to


Rzeczownik:
1.nazywa osoby,zwierzęta,rośliny,pojęcia,zjawiska itp. (kto?,co?)
2.odmienia się przez:
-liczby
-przypadki
-ma ustalony rodzaj (nie odmienia się przez rodzaje)
1 3 1