Odpowiedzi

2010-02-24T22:53:19+01:00
Średnica 6dm = 60cm
promień to 30cm
wysokość 5dm = 50cm

wzór na objętość walca:
V=pi * r2 * h

Liczymy ile tej grochówy tam było :P
V= 3,14 * 900 * 50 = 141300 cm 3

teraz sprawdzamy ile objętościowo może zgarnąć taka chochla:
r=6cm

Vkuli= 4/3 * 3,14 * R3
V= około 904cm3
musimy to podzielić na 2 bo chochla nie jest kulą
904:2= 452 cm3

sprawdzamy czy grochówki wystarczy na 300chochli (150 żołnierzy po 2 chochle na głowe)
300* 452cm3 =135 600cm3 - tyle nam potrzeba

mamy 141 300 zatem WYSTARCZY

15 4 15
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T22:56:57+01:00
Dane
kocioł walec
2r=6dm
r=3dm=30 cm
h=5 dm=50 cm
П= 3,14
chochla półkula
r1=6 cm
П=3,14

Oblicz
Vw objętość walca
Vch objętość chochli = objętość kuli :2
Wzory
Vw=П*r^2*h
Vch= ((4/3)*П*r^3):2
Vw=3,14*(30)^2*50
Vw=141300 cm3
Vch=((4/3)*3,14*(6)^3):2
Vch=452,32 cm3
Porcja dla jednego żołnierza Vch*2 = 904,64 cm3
ilość porcji
Vw:objętość porcji
141300:904,64=156,1 porcji czyli 156 porcji
Odpowiedź
Zupy starczy dla 150 żołnierzy
47 4 47