Napisz w języku programowania Pascal kody źródłowe programów, które realizuja nastepujące zadania:
1. Znalezienie najwiekszego wspolnego dzielnika (NWD) liczb a i b(instrukcja while)
2. Wypisanie wszystkich liczb nieparzystych mniejszych od wczytanej liczby(instrukcja while)
3. Wypisanie w kolejności malejącej wszystkich dzielnikow wczytanej liczby a (instrukcja repeat)
4. Zamiana wczytanej liczby dziesietnej na system dwójkowy i wypisanie jej bitów.


Mam nadzieje ze mi pomozecie;) NIestety, jestem troche zbyt slaby aby zrobic samemu te programy. Pozdrówki:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T00:28:08+01:00
1.

program pozdro;
uses CRT;
var a : longword;
b : longword;

begin
Write('Podaj pierwsza liczbe ');
Read(a);
Write('Podaj drugą liczbe ');
Read(b);
while a <> b do
if a < b then
b := b - a
else
a := a - b;
write(a);
readln;
end.

2.
Program xd;
uses CRT;
var
liczba: integer;
i: integer;
begin
clrscr;
Write('Podaj liczbe');
read(liczba);
i := liczba-2;
while i <> 0 do
begin
if i mod 2 = 1 then
write(i,' , ');
i := i-1;
end;
read;
end.

3.

Program xddd;
uses CRT;
var
liczba: integer;
i: integer;
begin
clrscr;
write('Podaj liczbe');
read(liczba);
write('Dzielniki tej liczby = ');
write;
i := liczba-1;
repeat
if liczba mod i = 0 then
write(i,' , ');
i := i-1;
until i = 1;
readln;
end.

ostatnie przepisane z zeszytu nie sprawdzane, podawano nam na lekcji

program 10to2;
uses crt, dos;
var
bit: byte;
bit_poz: byte;
i: byte;
n10: longInt;
n2: array[1..32] of byte;

begin
clrscr;
write (' Zamiana dodatniej,calkowitej liczby dziesietnej na system dwójkowy.');
write ('Nacisnij esc aby zakonczyc');
write;
repeat
write(' liczba dziesietna ');
read(n10);
write(' liczba dwojkowa ');
if n10>1
then
begin
bit_poz:=1;
repeat
bit:=n10 mod 2;
n2[bit_poz]:=bit;
Inc(bit_poz);
n10:=(n10-bit) div 2;
until n10=1;
n2[bit_poz]:=1;
for i:=bit_poz downto 1 do
write(n2[i]:1);
end
else
begin
if n10=1 then
write(1:1)
else
write('errrorrrrr! Liczba dziesietna musi byc wieksza od 0');
end;
writeln;
writeln;
until ReadKey=#27
end.