Wyrażenia algebraiczne.Proszę umieszczać wyniki wraz z obliczeniami.

1.(3x-2)razy(8x+5)
2.(-2x+4)razy(6x-8)
3.(2x-3)razy(x²-3x+7)
4.(4x+3)razy (-2x²-3x+1)
5.(6x²-4x+3)razy(x-3)
6.(½x-3)razy(2x-5)
7.(¾x-2)razy(½x-¼)
8.(½x-3)razy(x²-1½x-2)
9.(¾x-½)razy(x²-2x+8)
10.(-¼x²+x-½)razy(4x-8)
11.(-⅔x²+⅚x-1)razy(3x+6)


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T23:13:08+01:00
1.(3x-2)*(8x+5)=24x²+15x-16x-10=24x²-x-10
2.(-2x+4)*(6x-8)=-12x²+16x+24x-32=12x²+40x-32
3.(2x-3)*(x²-3x+7)=2x³-6x²+14x-3x²+9x-21=2x³-9x²+23x-21
4.(4x+3)*(-2x²-3x+1)=-8x³-12x²+4x-6x²-9x+3=-8x³-18x²-3x+3
5.(6x²-4x+3)*(x-3)=6x³-4x²+3x-18x²+12x-9=6x³-22x²+15x-9
6.(½x-3)*(2x-5)=x²-5/2x-6x+15=x²-7/2x+15
7.(¾x-2)*(½x-¼)=3/8x²-3/16x-x+1/2=3/8x²-19/16+1/2
8.(½x-3)*(x²-1½x-2)=1/2x³-3/4x²-x-3x²+9/2x+6=1/2x³-15/4x²+7/2x+6
9.(¾x-½)*(x²-2x+8)=3/4x³-3/2x²+6-1/2x²+x-4=3/4x³-2x²+2
10.(-¼x²+x-½)*(4x-8)=-x³+4x²-2x+4x²-8x+4=-x³+8x²-10x+4
11.(-⅔x²+⅚x-1)*(3x+6)=-2x³+5/2x²-3x-4x²+5x-6=-2x³-3/2²+2x-6
2010-02-24T23:15:12+01:00
1.(3x-2)*(8x+5)=24x²+15x-16x-10=24x²-x-10
(-2x+4)*(6x-8)=-12x²+16x+24x-32=-12x²+40x-32
3.(2x-3)*(x²-3x+7)=2x³-6x²+14x-3x²+9x-21=2x³-9x²+23x-21
4.(4x+3)*(-2x²-3x+1)=-8x³-12x²+4x-6x²-9x+3=-8x³-18x²-5x+3
5.(6x²-4x+3)*(x-3)=6x³-18x²-4x²+12x+3x-9=6x³-22x²+15x-9
6.(½x-3)*(2x-5)=x²-2.5x-6x+15=x²-8.5x+15
7.(¾x-2)*(½x-¼)=3/8x²-3/16x-x+½=3/8x²-19/16x+½
8.(½x-3)*(x²-1½x-2)=½x³-¾x²-x-3x²+9/2x+6=½x³-3¾x²+7/2x+6
9.(¾x-½)*(x²-2x+8)=¾x³-3/2x²-6x-½x²+x-4=¾x³-2x²-5x-4
10.(-¼x²+x-½)*(4x-8)=-x³+2x²+4x²-8x-2x+4=-x³+6x²-10x+4
11.(-⅔x²+⅚x-1)*(3x+6)=-2x³-4x²+2½x²+5x-3x-6=-2x³-1½x²+2x-6