Uzupełnij i uzgodnij nastepujace rownania rekcji chemicznych. Odczytaj rownania w interpretacji molowej.

a) Fe + H2SO4 -> _________+_______
b)PbO +_________-> PbSo4 +________
c)H2S +_________->MgS + _________
d) SO2 + ________ -> K2SO3
e)Ca + _________ -> CaCl2
f) KOH + HCl -> ________ + ________
g)Al2O3 + ________ -> Al2(SO4)3
h) MgO + _________ -> MgSO4
i)Ca(OH)2 + CO2 -> ________ + ___________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T23:35:23+01:00
Fe + H2SO4 -> __feso4_______+___h2____
b)PbO +___h2so4______-> PbSo4 +__h2o______
c)H2S +__mgo_______->MgS + ___h2o______
d) SO2 + __k2o______ -> K2SO3
e)Ca + ___2hcl______ -> CaCl2+h2
f) KOH + HCl -> __kcl______ + ___h20_____
g)Al2O3 + _3h2so4_______ -> Al2(SO4)3+ 3h20
h) MgO + __h2so4_______ -> MgSO4 +h2o
i)Ca(OH)2 + CO2 -> ___caco3_____ + ___h20________