Krzyzowka ;/
1) Zespół organizmów współżyjących ze sobą w określonym środowisku (9)
2) Istnieje między gatunkami (11)
3) środowisko życia danej biocenozy
4) Antagonistyczny stosunek dwóch gatunków (7)
5) Rośliny zielone 10)
6) Sosna zwyczajna (7)
7) Zespół żywych organizmów zamieszkujących określony obszar (9)
8) Forma współżycia populacji oparta na obustronnych korzyściach (15)
9) Obustronne współżycie populacji dwóch gatunków (9)

1

Odpowiedzi

2010-02-24T23:57:58+01:00
Zespół organizmów współżyjących ze sobą w określonym środowisku (9)ekosysyem
2) Istnieje między gatunkami (11) konkurencja
3) środowisko życia danej biocenozy biom
4) Antagonistyczny stosunek dwóch gatunków (7)
5) Rośliny zielone 10)
6) Sosna zwyczajna (7)
7) Zespół żywych organizmów zamieszkujących określony obszar (9) populacja
8) Forma współżycia populacji oparta na obustronnych korzyściach (15) współbiesiadnictwo, komenslizm
9) Obustronne współżycie populacji dwóch gatunków (9) symbioza