Rozwiąż i sprawdź układ równań (dowolną metodą):
a)
{ -2x +5y =1
{ 3x - 4y =9

b)
{ (2x - 1)/3 + (3y - 2)/5 = 8
{ (3x + 5)/5 - (3y +1)/7 = 0

c)
{ (x - 3)² - (x + 5)(x - 5) = 2y + 48
{ x+y - (x-y)/2 = 1,5

Niezmiernie był bym zadowolony jeśli rozwiązania były by na kartce (skan/zdjęcie) i dodanie tu jak link do obrazka na serwerze fotosik.pl

2

Odpowiedzi

2010-02-25T00:36:57+01:00
A)
{ -2x +5y =1
{ 3x - 4y =9

{-6x+15y=3
{6x-8y=18
7y=21
y=3

3x-4y=9
3x=9+4*3
x=3+4=7

{y=3
{x=4
b)
{ (2x - 1)/3 + (3y - 2)/5 = 8
{ (3x + 5)/5 - (3y +1)/7 = 0

{10x-5+9y-6=120
{21x+35-15y-15=0

{10x+9y=131
{21x-15y=-20

{50x+45y=655
{63x-45y=-60
113x=595
x=595/113
x≈5,3

10x+9y=131
9y=131-10*5,3
y=(131-53)/9
y=78/9
y≈8,7

{x=5,3
{y=8,7
c)
{ (x - 3)² - (x + 5)(x - 5) = 2y + 48
{ x+y - (x-y)/2 = 1,5

{x²-6x+9-(x²-25)=2y+48
{2x+2y-x+y=3

{-6x+34=2y+48
{x+3y=3

{-6x-2y=14
{6x+18y=18
16y=32
y=2

x+3y=3
x=3-3*2
x=-3

{y=2
{x=-3
1 5 1