Odpowiedzi

2012-07-30T12:42:53+02:00

1. Przeobrażenie zupełne - holometabolia np. motyl :
* jajo
* larwa (gąsienica) wogóle nie przypominająca postaci dorosłej
* poczwarka
* osobnik dojrzały (imago)

- nadprzeobrażenie (hipermetabolia) to rodzaj przeobrażenia zupełnego np. chrząszcz :

* jajo
* larwa

* pseudopoczwarka

* poczwarka
* osobnik dojrzały (imago)

2. Przeobrażenie niezupełne - hemimetabolia np. ważka :    
* jajo
* larwa (nimfa) przypominająca postać dorosłą
* osobnik dojrzały (imago)
- prometabolia to rodzaj przeobrażenia niezupełnego np. jętka :
* jajo
* larwa (nimfa) przypominająca postać dorosłą
* subimago (liniejący, uskrzydlony dorosły owad niezdolny do rozrodu, stadium trwające bardzo krótko od kilku min. do kilku godz.)
* osobnik dojrzały (imago)