Odpowiedzi

2009-10-17T19:34:01+02:00
Dany jest kwadrat o boku 1.sposrod wierzcholkow wybrano dwa i narysowano odcinek. jakie jest prawdopodobienstwo, ze narysowany odcinek ma dlugosc bedaca liczba wymierna?
jeżeli będą to wierzchołki tworzące bok kwadratu to odcinek ten będzie mial dł. równą 1

a jeżeli będą to wierzchołki naprzeciwległe stworzą przekątną, której długosc oblicz się wzorem a√2, czyli w tym wypadku ten odcinek będzie miał długość √2 czyli długość jest w tym wypadku liczbą niewymierną
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-17T19:37:59+02:00
Odcinki to boki równe1 -liczba wymierna;
i przekątne,które z tw. Pitagorasa wynoszą
√2-liczba niewymierna.
n(omega)=6;
A-zd. polegające na tym ,że długosc odcinka
jest liczbą wymierną.
n(A)=4;
P(A)=n(A)/n(omega)=4/6=2/3.;
oodp. prawd. tego że dł. odcinka jest liczbą wymierna wynosi 2/3.