Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T10:41:33+01:00
Wersja polskaa!!!


Droga Jagodo !

Pisze do ciebie ten list ponieważ chciałabym opisać ci moją nową koleżanke Basie.
Basia jest inteligentna i ma bardzo przystojnego chłopaka.Ona jest piękna i zabawna, bardzo chce żebyś ją poznała, napewno będziecie super koleżankami.W ostatnich tygodniach się przeprowadziłam mieszkam teraz w domku rodzinnym na ulicy Bolesława Chrobrego 16 mam nadzieje że przyjedziesz do nas i przepraszam cie że tak długo nie od pisywałam.Pozrawiam i przesyłam całusy.
.................................................................Miejsce na twój podpis
.......................

WERSJA ANGIELSKAA.!


Jagodo Way!

Write to you this letter because I want to describe to you my new friend Basie.
Basia is intelligent and has a very handsome Boy.Ona is beautiful and fun, really want you met her, you will surely good Colleague.W recent weeks I moved to live in a family house now on the street 16 Boleslaw I hope that you come to us and sorry you that so long since pisywałam.Yours and sending kisses.

...............................................................place for your signature
.......................


MAM NADZIEJE ŻE POMOGŁAM.!;p
2 5 2
2010-02-25T12:28:37+01:00
Po Polsku:
(data,miasto) Warszawa, 25 luty 2010 rok
(nagłówek) Droga Paulino!
(akapit, wstęp) [ Paulino, przepraszam cie, że tak długo nie pisałam, ale miałam dużo do roboty. Między innymi przeprowadzkę.
(akapit, rozwinięcie) A co do przeprowadzki to mieszkam teraz na ulicy Rybackiej 10 w Warszawie. Mój nowy dom jest piękny! Jest taki duży... wielki! Mój nowy pokój jest o wiele większy od tamtego! Po prostu śliczny. Proszę cię byś do mnie przyjechała zobaczyć jak tu pięknie.
(akapit, cd. rozwinięcia) Chciałam ci także napisać o mojej nowej koleżance - Weronice. Jest taka mądra i w ogóle... super. Jest super! Jest niebieskooką blondynką, wysoką i ładną, zgrabną. Oczywiście nie piszę tego byś była zazdrosna, ale dlatego, że wszystko jest tu takie nowe i chcę podzielić się emocjami właśnie z tobą - moją najlepszą przyjaciółką.
(akapit, zakończenie) Mam nadzieję, że jak najszybciej przyjedziesz. Proszę cię odpisz na ten list, to dla mnie bardzo ważne!
(pozdrowienia, podpis) Twoja przyjaciółka Amelia.

po Angielsku:
(date, city) Warsaw, 25 February, 2010 years
(header) Road Paulina!
(paragraph, introduction) [Paulina, you sorry that I wrote not so long, but I had a lot to do. Among other things move.
(paragraph, development) And as for the move is now live on the street 10 in Warsaw Fisheries. My new house is beautiful! It is such a big ... huge! My new room is much bigger since then! Simply beautiful. I beg you to me you came here to see how beautiful.
(paragraph, cont. develop) you also wanted to write about my new colleague - Weronika.is the wise and in general ... super. Is super! It is blue-eyed blonde, tall and handsome, graceful. Of course, I do not write that you were jealous, but because everything here is such a new and I want to share with you what emotions - my best friend.
(paragraph, end) I hope that as soon as you arrive. I beg you please reply to this letter, it is very important to me!
(greeting, signature) Your friend, Amelia.

Mam nadzieję, że pomogłam : ))
Sorry, że tak dużo razy edytowałam - poprawiałam . ^^
1 5 1