Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T10:47:45+01:00
X= (²/₃₋₂√₂)+(³/₃₊₂√₂)=
(²/₃₋₂√₂)*(³⁺²√²/₃₊₂√₂) + (³/₃₊₂√₂)*(³⁻²√²/₃₋₂√₂)=
[²*(³⁺²√²)]/[(₃₋₂√₂)*(₃₊₂√₂)] + [³*(³⁻²√²)]/[(₃₋₂√₂)*(₃₊₂√₂)]=
[²*(³⁺²√²)]/1 + [³*(³⁻²√²)]/1=
2*(3+2√2) + 3*(3-2√2) = 6+4√2 + 9-6√2 = 15-2√2 = -(2√2-15)
{najpierw sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika
korzystając z wzoru skróconego mnożenia (a-b)(a+b)=a²-b²
(3-2√2)*(3+2√2) = 3² - (2√2)² = 9 - 8 = 1}
y= 2√2-15
Odp. Liczby x = -(2√2-15) i y = 2√2-15 są liczbami przeciwnymi.
6 3 6