Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T09:05:46+01:00
Godność człowieka to bardzo trudne zagadnienie. Ciężko ją zdefiniować. Sądzę jednak, że zależy ona od systemu wartości i uczuć. Każdy rozumie ją inaczej.
Według mnie, najprościej ująć przepis na godne życie w krótkim przykazaniu - żyj i pozwól żyć innym. Jeśli się będzie trzymać tego zalecenia nie sposób nie żyć godnie.
Cóż bowiem oznacza krótkie polecenie żyj? Bogactwo treści w nim zawarte jest wprost nieopisane. Wydaje mi się, że aby móc sobie powiedzieć, że się żyje jak człowiek, trzeba sobie zdawać świadomość ze swego istnienia. Trzeba sobie zdawać sprawę, że jesteśmy, nic nas nie boli, a świat leży przed nami otwarty. Życie bez uświadomienia sobie cudu swej egzystencji jest tylko marną wegetacją.
Lecz samo uświadomienie sobie swego istnienia nie może przecież zapewnić godnego życia. Aby było ono godne, trzeba je czymś wypełnić. I tutaj pragnę przytoczyć słowa filozofa, które, moim zdaniem najlepiej oddają cel i sens ludzkiej egzystencji: "Lub coś, rób coś, kochaj kogoś" . Życie ludzkie, które wypełnione jest pracą, przyjemnością i miłością do bliskich osób musi być godne.
Pozostaje teraz rozważyć sens drugiego zdania wcześniej przywołanego przepisu na godne życie, które brzmi: "pozwól żyć innym". Jest to bardzo ważne zalecenie. Ono właściwie decyduje o godności w życiu człowieka. Nakazuje bowiem żywić tolerancję w stosunku do bliźnich, bez której niemożliwe jest harmonijne z nimi współżycie. Godne jest bowiem takie życie, które nie szkodzi życiu innych. Nie każe pomagać im, poświęcać się dla nich. Wystarczy tylko nie ingerować w ich sferę prywatności tak, jak my chcielibyśmy, aby oni nie wtrącali się w nasze sprawy.
Wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Jest to prawda, ale niestety nie wszyscy ludzie o tym pamiętają, bądź nie chcą pamiętać, ponieważ jest to dla nich nie wygodne...Większość ludzi jest egoistyczna i nie przestrzega żadnych praw, jeśli nie dotyczą one ich samych. W codziennym życiu bardzo często spotykamy się z pogwałceniem wielu praw człowieka, z upokarzaniem go i traktowaniem w sposób nieludzki.
Jednym z tego przykładów może być życie szkolne. Już w podstawówce zauważyć można nietolerancję i upokarzające traktowanie kolegów z klasy...Ktoś jest lepszy, ktoś gorszy, głupi...Osobowość człowieka kształtuję się od najmłodszych lat i nie zdające sobie sprawy ze swojego złego postępowania maluchy uczą się tego i potem traktują takie zachowania zupełnie normalnie.
Mówiąc o sytuacjach naruszających godność człowieka, musimy wspomnieć także o ludziach dorosłych. Ludzie na co dzień upokarzają się wzajemnie, nawet choćby samymi słowami... Najbliższym przykładem mogą być sytuacje w domach. Doskonale wiemy, że niektórzy małżonkowie nie potrafią dyskutować ze sobą, tylko kłócą się krzycząc na siebie i wyzywając się wzajemnie. Nieprzyjemne słowa, jakie wtedy padają potrafią utkwić na zawsze w pamięci i wpływają źle na psychikę wszystkich domowników.Moim zdaniem,zastosowanie się do powyższych uwag zapewnia minimum godności w życiu.
4 5 4