Uzupełnij zapis słowny reakcji a następnie za pomoą symboli i wzorów chemicznych. Uzupełnij współczynniki. Określ typ
reakcji, wskaż substraty i produkty, pierwiastki i związki chemiczne.
a) tlenek srebra(1) + wodór --> _____ + ______
b) ______ + ______ ---> tlenek cynku
c) chlorowodór ---> _____ + ______
d) ______ + ______ ---> kwas siarkowy(4)

3

Odpowiedzi

2010-02-25T08:51:40+01:00
A) tlenek srebra(I)+ wodór--> Wodorek srebra + Tlen
b)Tlen + cynk--> Tlenek cynku
c)Chlorowodór--> Chlor+ wodór
d) wodór + reszta kwasowa kwasu siarkowego(IV)--> kwas siarkowy(IV)

a) substrat + substrat= produkt
r. łączenia (syntezy)
b) substrat + substrat = produkt
r. analizy (rozpadu)
c) substrat= produkt +produkt
r. analizy (rozpadu)
d)substrat + substrat = produkt
r. łączenia (syntezy)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T08:52:48+01:00
A) tlenek srebra(1) + wodór --> woda + srebro
Ag2O + H2 --> H20 + 2Ag
Jest to reakcja wymiany (pojedynczej).
Substraty: tlenek srebra (I), wodór.
Produkty: woda, srebro.
Pierwiastki: wodór, srebro.
Związki chemiczne: tlenek srebra (I), woda.

b) tlen + cynk ---> tlenek cynku
O2 + 2Zn --> 2ZnO
Jest to reakcja syntezy.
Substraty: tlen, cynk.
Produkt: tlenek cynku.
Pierwiastki: tlen, cynk.
Związki chemiczne: tlenek cynku.

c) chlorowodór ---> chlor + wodór
2HCl --> H2 + Cl2
Jest to reakcja analizy.
Substrat: chlorowodór.
Produkty: chlor, wodór.
Pierwiastki: chlor, wodór.
Związki chemiczne: chlorowodór.

d) tlenek siarki (IV) + woda ---> kwas siarkowy(IV)
SO2 + H2O --> H2SO3
Jest to reakcja syntezy.
Substraty: tlenek siarki (IV), woda .
Produkty: kwas siarkowy(IV) .
Pierwiastki: brak.
Związki chemiczne: tlenek siarki (IV), woda, kwas siarkowy(IV).
2010-02-25T09:25:40+01:00
Witaj
skróty:zw=związek chem.,....prw=pierwiastek
a)tlenek srebra(I) + wodór---->srebro + woda
........Ag2O....+......H2--------> 2Ag.....+......H2O....reakcja redukcji
...........zw............prw..........prw.............zw
<.......substraty--------------><-------produkty---------->
b)
.........cynk.........+........tlen------------>tlenek cynku(II) reakcja utleniania
..........2Zn..........+........O2------------->2ZnO
..........prw...................prw...............zw
<---------substraty---------------------><.....produkty--->
c)
chlorowodór---------->wodór........+.........chlor reakcja analizy/rozkładu/
......2HCl-------------> H2...........+..........Cl2
........zw................prw.....................prw
<----substrat-----><--------produkty----------------->
d)
tlenek siarki(IV)...+....woda---->kwas siarkowy(IV) reakcja syntezy
.........SO2........+......H2O------->H2SO3
..........zw.................zw.............zw
<-----------substraty-------------><------produkt----->

........................pozdrawiam