Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T08:48:01+01:00
Typowe dla mrówek są loty godowe, które odbywają się wówczas, kiedy w gnieździe rozwiną się uskrzydlone samice i samce. W warunkach środkowoeuropejskich odbywają się one zwykle na wiosnę albo w leci, czasami również w ciepłe, jesienne dni. U większości gatunków loty godowe odbywają się w ciągu dnia, najczęściej po południu przed zachodem słońca, przy ciepłej, bezwietrznej pogodzie. Z mrowiska wychodzą uskrzydlone osobniki i wzlatują w powietrze, tworząc ogromny rój. Kopulacja odbywa się najczęściej w powietrzu, ale niektóre gatunki kopulują na krzewach i drzewach. Znaczenie rójki polega na tym, że pomaga ona w rozprzestrzenianiu gatunków (wiatr przenosi samice na duże odległości) i zmniejsza prawdopodobieństwo zapłodnienia przez osobniki pochodzące z tej samej kolonii. Zapłodniona samica najpierw odrzuca skrzydła a następnie poszukuje miejsca na założenie kolonii. Zakłada macierzyste gniazdo zwykle pod kamieniem, w szczelinie skały, pod odstającą korą drzew albo pni i zaczyna składać jaja, z których wylegają się larwy. Larwy przepoczwarają się, a po pewnym czasie wylęgają się pierwsze robotnice, które zaraz zabierają się do pracy. Dbają o jaja, larwy i poczwarki, zdobywają pokarm i karmią też samicę, której głównym zadaniem jest już tylko składanie jaj. Składanie jaj odbywa się następująco: robotnice chwytają swymi żuwaczkami kolejne jaja wynurzające się z ciała królowej i wyciągają je na zewnątrz, po czym przenoszą do specjalnych komór lęgowych, gdzie są one gromadzone i sklejane śliną w pakiety. W końcu błonka jajowa pęka. Robotnice pomagają wydostać się z niej białej, ślepej, robakokształtnej i beznogiej larwie, która ma słabo ukształtowaną głowę. Takie niezaradne larwy są zdane pod opiekę robotnic. W ciągu dnia robotnice przenoszą larwy do komór to głębiej, to płycej położonych, na różnych piętrach mrowiska, co zapewnia potomstwu właściwą dla ich wzrostu temperaturę. Również larwy, ze względów higienicznych, są często wylizywane. Larwy odżywiają się pokarmem zwracanym im z wola przez robotnice lub umieszczanym przez opiekunki tuż w pobliżu ich głowy. Czas trwania rozwoju larwy larw jest różny, zależnie od obfitości pokarmu i innych czynników wynosi od jednego do kilku tygodni, a nawet miesięcy, ponieważ larwy wyklute z jaj zniesionych jesienią zimują nie dokończywszy rozwoju. Każda larwa linieje 4-5 razy, zrzucając zbyt ciasny chitynowy oskórek. W pełni wyrośnięte larwy są przenoszone do specjalnych komór, gdzie przejdą proces przepoczwarania. Zapoczątkowuje go utworzenie kokonu z cienkiej, jedwabnej nitki. Nitka powstaje z krzepnącej na powietrzu wydzieliny specjalnych gruczołów przędnych, zwanych gruczołami wargowymi. Larwa mości sobie w materiale mrowiska coś w rodzaju jamki, przyczepia do jej ścian nitkę i tak ją przędzie, aż wokół jej ciała powstanie zwarty, jedwabny futeralik kokonu. Po zaprzestaniu przędzenia larwa uspokaja się i nieruchomieje, stając się poczwarką. W jej ciele zachodzi w tym stadium bardzo wiele zasadniczych przemian, w wyniku których beznoga podłużna larwa przeistacza się w zaopatrzoną w 3 pary odnóży dorosłą mrówkę. Stadium poczwarki trwa kilka tygodni, po czym znajdująca się w kokonie mrówka zaczyna się wiercić. Jest to sygnał dla robotnic, że trzeba jej pomóc i rozerwać żuwaczkami kokon. Młoda mrówka ma początkowo pokrycie ciała bardzo miękkie i całkiem jasne, ale już po paru godzinach twardnieje ono i zabarwia się na właściwy gatunkowi kolor: czarny na tułowiu i brunatny na odwłoku. Młode robotnice od półtora miesiąca do dwóch i pół miesięcy są zajęte pracami.
9 5 9
2010-02-25T08:48:53+01:00
Bezpłciowo ich królowa znosi jaja
5 5 5
2010-02-25T09:41:30+01:00
Mrówki rozmnażają się bezpłuciowo ;d
2 5 2