Ułóż zdania wybranego pomnika.Pamiętaj o akapitach:Wstęp,Rozwinięcie,Zakończenie.Udziel w nich odpowiedzi na następujące pytania.Komu poświęcony jest pomnik? Kim była lub jest ta postać?Gdzie znajduje się pomnik?Z jakiego tworzywa został wykonany?Czym się wyróżnia?Jakie robi wrażenie?.Masz do wyboru 3 pomniki:pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu, pomnik Jana Pawła Drugiego w Zakopanem,pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie.Zastosuj podane wyrażenia:rzeźba-posąg-postument-wykuty w kamieniu-odlany z metalu-piękny-stoi na postumencie-starannie wykonany -wielkich rozmiarów(inaczej:monumentalny).Proszę to na jutro!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T09:15:07+01:00
Pomnik najsłynniejszego toruńczyka, Mikołaja Kopernika to symbol miasta i centralne miejsce spotkań mieszkańcow.
Został odsłonięty 25 października 1853 roku. Wykonawcą posągu, którego budowę sfinansowało niemieckie towarzystwo naukowe Coppernicus-Verein fuer Wissenschaft und Kunst, był berliński rzeźbiarz Friedrich Tieck.
Odlany z brązu pomnik przedstawia Kopernika odzianego w togę profesorską, który trzyma w lewej ręce sferę armilamą (przyrząd astronomiczny), a palcem prawej dłoni wskazuje na niebo. Ciekawostką jest, że autor posągu, kierując się raczej ówczesną modą niż życiorysem Kopernika, dorobił astronomowi wąsy.
Pomnik stoi na granitowym cokole, na którym wyryty jest łaciński napis "Nicolaus Copemicus Thorunensis. Terrae motor, Solis Cae-lique stator" (Mikołaj Kopernik toruńczyk. Ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebo) który ułożył profesor gimnazjum toruńskiego - Rudolf Brohm.
25 4 25