Odpowiedzi

2010-02-25T09:38:42+01:00
Sredniowiecze:
1.Człowirek Patrzył na świat przez pryzmat spraw ostatecznych: śmierci, sądu bożego, czy końca świata.
2.obawiają się już panicznie śmierci
3.podporządkowania życia wielu ludzi wartościom niechrześcijańskim, takim jak mamona
4.wzór idealnego rycerza
5.Wierny królowi, pewny siebie i oddany jedynemu Bogu, cechować musiały go: odwaga, męstwo i waleczność.
6.szlachetny
7.powinien nieść pomoc słabszym i potrzebującym,
8.być prawym i szlachetnym, ale również i uczuciowym
9.Duchem religijnym przeniknięta była także sztuka.
10. styl romański i styl gotycki


Renesand
1.widzieć w człowieku nie tylko istotę stworzoną przez Boga, a także twórcę,
2.czerpaniu inspiracji z filozofii i wytworów sztuki antycznej,
3.rozwój intelektualny i fizyczny człowieka
4.odejście od kanonów sztuki gotyckiej, której dzieła skupione były na tematyce religijnej,
5.poczynaniach, opisywał jego uczucia, zgłębiał tajniki duszy.
6ycie ludzkie nie składa się wyłącznie z rozważań o sensie istnienia.
.7renesansowy optymizm
.8życia: ma to być radosne bytowanie wśród bliskich i w otoczeniu przyrody
9.Zawsze towarzyszą mu Bóg, natura i inni ludzie.
10ragnienie spokoju i dostatku w wolnej i potężnej ojczyźnie

1 5 1