Odpowiedzi

2010-02-25T10:06:20+01:00
Elektron nie może zmieniać swojej energii sposób ciągły a tylko pomiędzy określonymi wartościami (tzw.poziomy energii). Np. jeśli chcemy aby elektron przeszedł z jednej powłoki na powłokę o wyższej energii, musimy dostarczyć mu takiej jednorazowej porcji (kwantu) energii, która równa jest różnicy między energiami tych dwóch powłok. Elektron nie może istnieć w stanie energetycznym pomiędzy poziomami dozwolonymi.
19 3 19
2010-02-25T10:08:23+01:00
Tzn że energia jest skoncentrowana w oddzielnych porcjach i możliwe do zaobserwowania są tylko niektóre jej wielkości zwane poziomami energetycznymi.
18 3 18