Odpowiedzi

2010-02-25T10:38:07+01:00
A=12cm

Po obrocie tego trójkąta wzdłuż jednego z boków otrzymamy 2 identyczne stożki złączone podstawami, w których promienie r równają się wysokości h danego trójkąta, wysokość jednego stożka wynosi a/2, a tworząca l=a.

r=h=a√3/2 = 12√3 / 2= 6√3 [cm]
H=a/2=6 [cm]
l=a=12 [cm]

V=2*1/3*πr²*H
V=2/3*π*(6√3)²*6
V=4π*36*3
V=432π [cm³]

P całej bryły = 2*Pb
Pb=πrl
Pb=π*6√3*12
Pb=72√3π [cm²]

P całej bryły = 2*72√3π
P całej bryły=144√3π [cm²]2 3 2
2010-02-25T11:14:25+01:00
Powstały 2 stożki.
boki trójkąta (te wokół których się nie obracał) to tworzące stożka, a połowa trzeciego to wysokości obydwu stożków.
promien podstawy to wysokosc trojkąta
h=r
h=a√3 /2
h=12√3 /2=6√3
r=6√3
l=12
pole bryły to suma pól dwóch takich samych stożków, przy czym ich podstawa się nie wlicza (jest w środku bryły i nie należy do pola)
P=2πrl=π2*6√3 *12=π144√3 cm²
Objętość to suma objętości tych stożków
V=2*1/3 πr²*h=2/3π(6√3)²*6=2/3π*108*6=432π cm³


2 5 2