Fizyka
Mam jeszcze dwa zadania ,ale będe wdzięczna nawet za wykonanie jednego z nich :)
Z góry dziękuje!

Zad 1) Oblicz okres drgań obręczy zawieszonej na gwoździu.Promień obręczy jest R

Zad 2 ) Oblicz okres drgań tarczy ( traktowanej jako wahadło fizyczne) , którą oś obrotu przebija w połowie promienia R

1

Odpowiedzi

2009-04-16T11:04:43+02:00
Potrzebne informacje to wzor na okres drgan wahadla
fizycznego
T=2π√I/mgd
gdzie I - moment bezwladnosci wzgl punktu zawieszenia
m-masa
g- przysp ziemskie
d - odleglosc do srodka masy od zawieszenia
Twierdzenie Steinere - pozwala oblicz moment wzgl dowolnego
punktu gdy znamy moment wzgl srodka masy.
I=Io+md²

Zad 1
Dane
R -obreczy
Obl T.

Moment bezw wzgl srodka Io=mR²
Obl mom. bezw wzgl punktu na obr. d=R
I=mR²+mR²=2mR₂
wstawiam do wzoru na okres
T=2π√I/mgd=2π√2mR²/mgR=2π√(2R/g)

Zad 2
Z tablic odczytujesz Io dla tarczy
Io=1/2mR²
d=R/2

Z tw Steinera
I=Io+md²=1/2mR²+mR²/4=3/4mR²

wstawiam do wzoru na okres
T=2π√I/mgd=2π√0,75mR²/mgR/2=2π√(1,5R/g)

Pozdrawiam
3 5 3