Odpowiedzi

2010-02-25T13:25:21+01:00
I Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz A. Romantyczność [ w:] Ballady i Romanse, Kraków 1987
2. Szekspir W., Romeo i Julia, Katowice 2003
3. Szymborska W., Miłość szczęśliwa [w] Miłość szczęśliwa i inne wiersze, Katowice 2006
4. Voragine de J., Legenda o św Aleksym, [w:] Literatura staropolska, Kraków 2002.
5. Żeromski S., Ludzie bezdomni, Warszawa 1987


II Literatura przedmiotu:

1. Borowy W., O poezji Mickiewicza, Kraków 1987
2 Encyklopedia Popularna PWN, pod red. D. Kalisiewicz, Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 519 , [ Hasło- miłość ].
3. Kopaliński W. : Leksykon wątków miłosnych. - Warszawa, 2002, nr 5, s. 39
4. Piwińska M., Miłość romantyczna, Warszawa 1987
5. Witkowska A., Mickiewicz słowo i czyn, Warszawa 1999.

mam do tego jeszcze plan ramowy.