Odpowiedzi

2010-02-25T11:37:48+01:00
Mamy
(x - 0)² + (y - 0)² = 1
czyli
S1 = (0 ; 0) oraz r1 = 1
(x - 3)² + ( y - 0)² = 4 = 2²
czyli
S2 = (3 ; 0) oraz r2 = 2
---->
S1S2 = [ 3 - 0; 0 - 0] = [ 3; 0]
zatem I S1S2 I = 3
Mamy więc r1 + r2 = 1 + 2 = 3
Odległość środków tych okręgów I S1S2 I jest równa sumie długości ich promieni, czyli okręgi są styczne zewnętrznie.