Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-02-25T11:49:40+01:00
Pewną liczbę można przedstawić w postaci takiego iloczyn liczb pierwszych:5*7*11. Czy potrafisz szybko wypisać jej wszystkie dzielniki?
Dzielniki: 1; 5; 7; 11; 35 (bo 5*7); 55 (bo 5*11); 77 (bo 7*11); 385 (bo 5*7*11)

Zapomniałam dodać wyjaśnienie:)
Każda liczba naturalna większa od 1 dzieli się przez 1 i przez samą siebie, czyli ma co najmniej dwa dzielniki.
Liczba, która ma tylko dwa dzielniki (jedynkę i samą siebie) to liczba pierwsza.
Iloczyn jest podzielny przez daną liczbę, jeżeli przynajmniej jeden czynnik iloczynu jest przez nią podzielny.
1 5 1