Jak zmieniłaby się energia kinetyczna ciała, gdyby:
a)jego masę zwiększyć trzykrotnie bez zmiany prędkości?
b)jego prędkość zmniejszyć dwukrotnie bez zmiany masy?
c)jego masę zwiększyć trzykrotnie i jednocześnie jego prędkość zmiejszyć dwukrotnie?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T12:19:59+01:00
A) wzór na Ek=1/2*mv^2
Ek i masa w tym wzorze są wielkościami wprost proporcjonalnymi wiec jeśli zwiększymy trzykrotnie masę, o tyle samo wzrośnie Ek
b) prędkość jest również wprost proporcjonalna do Ek lecz jest podniesiona do kwadratu dlatego też Ek wzrośnie czterokrotnie
c)murze przyznać iż zagięło mnie troszkę te pytanie ale wydaje mi się iż będzie iloczyn tych wielkości czyli w naszym przypadku 3*4=12 i z przykładowych obliczeń jakie przeprowadziłem wyszło mi iż to właśnie taka jest odpowiedz:)
2010-02-25T12:27:16+01:00
Witaj
a)
Ek wzrośnie 3x
b)
Ek zmaleje 4x
c)
Ek zmaleje (4/3) x

.......................pozdrawiam
2010-02-25T12:31:15+01:00
A) E=mv²/2, jeżeli m wzrosło 3-krotnie to 3m, to wzór bdzie wyglądał tak: E=3mv²/2, czyli E=3/2mv².Ergo energia kinetyczna wzrosła 3-krotnie

b) E=mv²/2, jeżeli v zmalało 2-krotnie to E=m1/2v²/2, czyli E=mv²/4, więc energia kinetyczna zmalała 2-krotnie

c) E=mv²/2, jezeli m wzrosło 3-krotnie, a v zmalało 2-krotnie to wzór wyglądałby tak: E=3m1/2v²/2, to E=3mv²/4, więc energia kinetyczna wzrosła o 0,25