Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T12:29:29+01:00
Do zadań, które samorząd województwa realizuje w zakresie współpracy międzynarodowej należy między innymi organizowanie kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz współpraca z regionami innych państw - zwłaszcza Unii Europejskiej. Współpraca ta obejmuje w szczególności: realizację zawartych porozumień w układzie regionalnym, udział w pracach organizacji międzynarodowych, uczestnictwo w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz współpracę z instytucjami unijnymi poprzez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli.

Współpraca międzynarodowa województwa śląskiego koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących: gospodarki - zwłaszcza jej restrukturyzacji, ochrony środowiska, zagospodarowania terenów poprzemysłowych, rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu, polityki społecznej, nauki i kultury oraz integracji europejskiej i wykorzystywania funduszy unijnych.

Aktualnie Województwo Śląskie współpracuje z 14 regionami partnerskimi (w oparciu o porozumienia zawarte w trakcie trwania I i II kadencji Sejmiku) oraz z 1 Regionem Walonii - w oparciu o umowę Rządów Walonii (Belgia) i Rzeczypospolitej Polskiej.
W trakcie trwania obecnej kadencji Sejmiku, Województwo Śląskie podpisało: 2 porozumienia o współpracy, tj. z Krajem Związkowym Styrią (Republika Austrii) i z Autonomicznym Regionem Asturii (Hiszpania) a także List intencyjny dot. współpracy z Regionem Zachodniej Gotalandii (Szwecja).