Zadanie1 Jakie liczby należy wpisać w wykropkowane miejsca?

Odległość na mapie Odległość w terenie
w skali 1:20 000

1,5 cm ...............m
.....cm 100 m

Zadanie 2 Jest wtorek. Jaki dzień tygodnia wypadnie za 32 dni?

ps. Ja wiem jaki dzień wypadnie ale my mamy jakość to obliczyć żeby napisać w zeszycie!!! Ja to w kalendarzu liczyłam a jak to obliczyć???

2

Odpowiedzi

2010-02-25T12:31:28+01:00
Zadanie1 Jakie liczby należy wpisać w wykropkowane miejsca?

Odległość na mapie Odległość w terenie
w skali 1:20 000

1,5 cm 300 m 1 cm to 20000 to 200 m to 0,2 km
0,5 cm 100 m

Zadanie 2 Jest wtorek. Jaki dzień tygodnia wypadnie za 32 dni?

2+32= 34
34:7= 4 i 6 reszty czyli Sobota
2010-02-25T12:31:31+01:00
Zadanie1.
1,5cm - 0,01 m
10000 cm- 100 m
Zadanie 2
Narysuj kalendarz w zeszycie :)