Zad.1 Odpowiedz na pytania:
1.Jaka jest zawartosc procentowa tlenku wegla(IV) w powietrzu?
2.Jaka role odgrywa tlenek wegla(IV) w zyciu roslin?
3. Jakie substraty i produkty biora udzial w reakcji fotosyntezy?
4.Jakie czynniki są niezbedne, aby zaszla reakcja fotosyntezy?
5.W jaki sposob tlenek wegla(IV) dostaje sie do atmosfery?
6.W jaki sposob tlenek wegla(IV) jest usuwany z atmosfery?

Zad.2 Uzupelnij zdania:
Woda wapienna............... pod wplywem ....................... .
Jest to reakcja charakterystyczna dla .............................. .
Substratami tej reakcji sa ..................... i ..................... .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T12:46:28+01:00
Zad1
a) 0,0385%
b)Jest niezbędny do fotosyntezy
c)substraty: Ditlenek węgla i woda
Produkty: Glukoza i Tlen
d)Światło, chlorofil oraz dwutlenek węgla i woda
e)Produkowany jest przez większość organizmów żywych poza tym różnego typy fabryki oraz samochody go wytwarzają.
f)Dzięki rośliną oraz wchłania się w ziemie i w wodę.

Zad2
Woda wapienna mętnieje pod wpływem ditlenek węgla .
Jest to reakcja charakterystyczna dla wykrywania dwutlenku węgla .
Substratami tej reakcji sa węglan wapnia i Woda.