Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T13:07:24+01:00
Społeczne-ludzie pomagają sobie na wzajem. Przestrzenne-wykorzystanie na np. Przeznaczenie oddzielnych pół na "wiatraki energetyczne" co gwarantuje im darmowy prąd i jednocześnie zarabianie.
Ekonomiczne-w krajach wysokorozwiniętych gospodarstwa na wsi są firmami.
Przestrzenne:
- dominacją III i IV sektora w strukturze zatrudnienia ludności;
- III i IV fazą rozwoju procesów urbanizacyjnych;
- wysokim udziałem roślin przemysłowych oraz owoców i warzyw w produkcji roślinnej;
ekonomiczne
- wysokim udziałem dóbr trwałego użytku w strukturze konsumpcji;
- dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną i dobrze rozwiniętymi usługami;
tworzeniem nadwyżek kapitałowych i eksportem kapitałów.
spoleczne
- wysokim standardem życia ludności;
- wskaźnikiem HDI powyżej 0,80;
- dużym udziałem usług i handlu zagranicznego w tworzeniu PKB;

Mam nadzieje, że pomogłam ;**
4 5 4