Odpowiedzi

2010-02-25T12:43:16+01:00
A)
Ca(OH)₂ + Na₂CO₃ = CaCO₃ + 2NaOH
Ca²⁺ + 2OH⁻ + 2Na⁺ + CO₃²⁻ = CaCO₃ + 2Na⁺ + 2OH⁻

b)
Pb(NO₃)₂ + 2HCl = PbCl₂ + 2 HNO₃
Pb²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻ = PbCl₂ + 2H⁺ + 2NO₃⁻
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T12:52:05+01:00
Witaj
a/
CaCl2+Na2CO3------>CaCO3+2NaCl
Ca++ + CO3---------->CaCO3!
b/
Pb(NO3)2+2NaCl------>PbCl2!+2NaNO3
Pb++ + 2Cl- ------->PbCl2!

.....................pozdrawiam
1 5 1
2010-02-25T12:59:29+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)
CaS + K2CO3----->CaCO3 + K2S
Ca²⁺ + S²⁻ + 2K⁺ + CO3²⁻------>CaCO3 + 2K⁺ + S²⁻
Ca²⁺ + CO3²⁻------>CaCO3

b)
Pb(NO3)2 + 2KCl---->PbCl2+2KNO3
Pb²⁺ + 2NO3²⁻ + 2K⁺ + 2Cl⁻---->PbCl2 + 2K⁺ + 2NO3⁻
Pb²⁺ + 2Cl⁻---->PbCl2