1) Pocisk wystrzelony pionowo do góry wzniósł się na wysokość H. Na jakiej pośredniej wysokości h jego energia potencjalna była n razy większa od jego energii kinetycznej na tej wysokości?

2) Kamień rzucony pionowo do góry opadł z powrotem na ziemię po czasie t=8s. Jaką energię kinetyczną przekazano kamieniowi w czasie wyrzucania, jeżeli jego masa m=0,4 kg?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T13:23:19+01:00
Witaj
1/
dane H, n, Ep=n*Ek
szukane h
Ep = n*Ek
mgh = n*[mgH - mgh]
h = nH - nh
[n+1]h = nH
h = nH/[n+1]
2/
dane t=8s, m=0,4kg, rzut pionowy w górę i spadek swobodny
szukane Eko
Eko = 0,5m[vo]2.......gdy hmax to vk=0.....v=vk=0=vo-gt"=vo-gt/2 bo czas t"
do zatrzymania się /vk=o i h=hmax/ jest połową całego czasu t
0=vo-gt/2
vo=gt/2
Eko = 0,5*m*g2t2/4 = m*g2*t2/8 = 0,4kg*100m2/s2*64s2/8 = 320J

.....................pozdrawiam
1 5 1