Grażyna i Adam wyruszyli o tej samej godzinie, z tego samego miejsca: Grażyna na wschód ze średnią prędkością 4,5 km/h, a Adam na zachód ze średnią prędkością 4,2 km/h. Napisz wzór, opisujący zależność odległości między nimi (s) w kilometrach od czasu (t) w godzinach.

2

Odpowiedzi

2010-02-25T12:54:48+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T12:58:48+01:00
Wyruszają w przeciwnych kierunkach, czyli w lini prostej.
Odległość zatem będzie sumą odległości każdego z nich.
4,2 + 4,5 = 8,7
po 1 h:
s = 8,7 km

po 2 h:
s = 2*4,2 + 2*4,5 = 8,4 + 9 = 17,4 = 2 * 8,7
s = 2* 8,7

s(t) = 8,7t

1 5 1