Odpowiedzi

2010-02-25T18:04:16+01:00
Dodanie mocnego kwasu cofa dysocjację kwasów słabych ponieważ stopień dysocjacji zależy zarówno od temperatury, jak i od stężenia elektrolitu. Wzrost temperatury zwiększa stopień dysocjacji, natomiast wzrost stężenia cofa proces dysocjacji.