Odpowiedzi

2010-02-25T13:04:19+01:00


Stopień dysocjacji zależy zarówno od temperatury, jak i od stężenia elektrolitu. Wzrost temperatury zwiększa stopień dysocjacji, wzrost stężenia cofa proces dysocjacji.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-25T13:21:44+01:00
Dodanie mocnego kwasu cofa dysocjację kwasów słabych ponieważ stopień dysocjacji zależy zarówno od temperatury, jak i od stężenia elektrolitu. Wzrost temperatury zwiększa stopień dysocjacji, natomiast wzrost stężenia cofa proces dysocjacji.