Uzwojenie pierwotne transformatora posiada n1 zwojów, a wtórne n2 zwojów. Gdy do sieci podłączono uzwojenie pierwotne to na wtórnym powstało napięcie 40V. Gdy do sieci włączono uzwojenie wtórne w uzwojeniu pierwotnym powstało napięcie 360V.Oblicz napięcie w sieci i przekładnie tego transformatora?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T14:29:41+01:00
Witaj
dane U2=40V, U1=360V
szukane Us, n
n1/n2 = Us/U2
n2/n1 = Us/U1
-------------------
n1/n2 = Us/U2
n1/n2 = U1/Us
--------------------
Us/U2 = U1/Us
[Us]2 = U1*U2 = 40V*360V = 14400V2
Us = 120V jest napięciem sieciowym
n2/n1 = Us/U1 = 120V/360V = 1/3 jest przekładnią trafo.

.........................pozdrawiam